• گل میخ و دستگاه استاد ولدر

گل میخ :

برگشیر ها ، گل میخ های خاصی که در این نوع سقف استفاده میشود . به جهت نوع مصالح وروش خاص اجرا یکی دیگر از نقاط قوت این سقف محسوب می شود . قطر این برشگیر ها حداکثر 20میلیمتر و ارتفاع آن بسته به شکل ورق فولادی (گام ورق ) متغییر می باشدو درنهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ذوزنقه اندازه گیری می شود نباید کمتر از 40میلیمتر باشد.

گل میخ ها بوسیله دستگاه stud Welder )) به بال تیرهای سازه ای جوش داده میشوند. این فرآیند جوشکاری میتواند به صورت مستقیم روی بال تیر سازه ای و هم از روی ورق فولادی انجام گیرد. قبل از قرارگیری گل میخ یک حلقه سرامیکی در محل جوش قرار میگیرد تا حوضچه مذاب ایجاد شده در لحظه قوس الکتریکی محافظت نماید.

گل میخ مصرفی شرکت برسام ابنیه تولید شرکت گام می باشد که از نظر کیفی استانداردهای لازم جوش در تست جوش را دارا می باشد.گل میخ تولیدی شرکت گام مطابق با استانداردAWS D1.1 ،( ( ENISO139189   که به روش تولید می شود . در صورت نظر کارفرما مبنی بر استفاده بر گل میخ از برند دیگر توصیه ما به ایشان استفاده از گل میخهایی که دارای استانداردهای لازم از نظر کیفی می باشد .

لازم به ذکر است در قیمت دهی سقف عرشه فولادی مصرف گل میخ در پروژه های مختلف متفاوت است لذا شرکت هابرای پایین آوردن قیمت های خود و برنده شدن در استعلام ها ومناقصات نوع گل میخ و برند و تعداد آن را ذکر نمی کند.به طور معمول براساس طراحی های انجام گرفته توسط مهندس محاسب تعداد گل میخ برای تیرهای فرعی گام به گام و تیرهای اصلی یکی درمیان می باشد. ولی تعداد گل میخ هر پروژه بر اساس طراحی طراح متفاوت بوده است که در برخی ازساختمان ها بر روی تیرهای اصلی هم به صورت گام به گام طراحی میشود.به همین دلیل تعداد گل میخ پس از بررسی نقشه هر پروژه محاسبه میگردد.