• نکات ایمنی در اجرای سقف عرشه فولادی

 

در اینجا به ذکر برخی نکات ایمنی در اجرای سقف عرشه فولادی می پردازیم. رعایت ایمنی از اولین مرحله کار که در واقع ورود ورقهای عرشه فولادی به کارگاه می باشد.الزامی است و باید تا آخرین مرحله که بتن ریزی می باشد به دقت مدنظر قرارگیرد. بعضی از این موارد صرفا به اکیپ اجرایی عرشه فولادی مربوط می شود و بعضی دیگر شامل کلیه افراد حاضر درکارگاه ( از مهندسین و مدبران تا کارمندها و کارگران ) می شود. پس ضروری است ضمن رعایت دقیق کلیه این موارد توسط نیروهای شرکت  پیمانکار عرشه فولادی ، موارد عمومی نیز بطور رسمی به سرپرست کارگاه ابلاغ گردد تا به اطلاع کلیه عوامل حاضر در کارگاه برسد.

این نکات که به اختصار آنها را بیان میکنیم ازاین قرار می باشند.

  1. 1. در هنگام تخلیه ورق های عرشه فولادی و انتقال آنها به تراز طبقات، مطمئن شوید طناب ها بگونه ای بسته شده اند که تعادل بندیل ورق، در حین جابجایی حفظ می شود.
  2. 2. به هیچ عنوان زیر باری که در حال جابجایی مباشد و معلق است نایستد .
  3. 3. درحین جابجایی بار بطور مستمر آنرا تحت نظر داشته باشید.

             

 

  1. 4. راننده جرثقیل را با علامت های صحیح و قابل فهم راهنمایی کنید. مسئولیت اینکار را یک شخص باتجربه بر عهده بگیرد تا راننده جرثقیل دچار سردرگمی نشود.
  2. 5. برای اینکه بندیل های ورق را درجهت و موقعیت درست روی سقف بگذارید حتما نقشه مربوط به چنینش ورقها رادردست داشته باشید.
  3. 6. قبل از اینکه تسمه ی دور بندیل ها را باز کنید، مطمئن شوید بندیل در موقعیتی ثابت و ایمن قرار دارد.
  4. 7. برخی ورقهای عرشه فولادی هستند که فقط در دو انتهای خود روی تیر تکیه گاه دارند. به عبارت دیگر هیچ تیر فرعی در دهانه ی آنها وجود ندارد. این ورقها در صورتی گه فیکس نشده باشند به راحتی در حین کار جابجا می شوند و تکیه گاه خود را از دست میدهند و میتوانند موجب سقوط افراد شوند . پس :

8. درهنگام بریدن تسمه های دور بندیل ورق های عرشه فولادی، از هر دو دست استفاده کنید و به اندازه کافی از تسمه فاصله بگیرید. چون ممکن است تسمه تحت کشش باشد و در اثر پاره شدن، رها شده و به شما آسیب بزند. پیشنهاد میکنیم با استفاده از عینک ها ی مخصوص  از چشم هایتان محافظت کنید.

9. ورقهای کوتاه و یا ورقهای بدون تیرفرعی که فقط در دوانتهای خود تکیه گاه دارند خطرناک هستند . تا زمانی که از فیکس شدن آنها اطمینان پیدا نکردید .روی آنها راه نروید.

10. بازشوها و قسمتهایی که بریده شده اند را با قراردادن حفاظ ، ایمن کنید.

11. مراقب لبه های تیز باشید.

12. در صورتی که ورق های عرشه فولادی خیس شده اند،احتیاط کنید که پایتان نلغزد.

13. روی عرشه را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید و از پخش شدن ضایعات و ابزارآلات جلوگیری کنید.

14.  درصورتی که در نزدیکی شما عملیات جوشکاری انجام میشود می بایست از آن فاصله بگیرید.

15.  روزهایی  که  آفتاب  تند است، انعکاس نور آفتاب از سطح ورق های گالوانیزه عرشه فولادی می تواند به چشم شما آسیب زده و یا دید شما را محدود کند. از عینک آفتابی استفاده کنید.

16. حواستان به اطراف باشد. خطر هر لحظه و از هر جهت شما را تهدید می کند از انجام حرکات اضافه و یا شوخی کردن به شدت بپرهیزید.

17- رعایت نکات ایمنی را همیشه از خودتان شروع کنید و سپس آنرا به دیگران نیز آموزش و در صورت نیاز تذکر دهید.

 

.