• سقف کامپوزیت

 

 

سقف کامپوزیت:

این نوع سقف صرفا در اسکلت فلزی قابل اجرا است. اجزای تشکیل دهنده آن شامل تیرها ی فرعی ( لانه زنبوری-پروفیل ) برشگیر ، بتن و آرماتورحرارتی می باشد. از آنجایی که برای اجرای سقف کامپوزیت به شمع بندی نیازی نیست این امکان وجود دارد که چند سقف به طور همزمان بتن ریزی نمود که تخته ها یا ورق های قالب بندی را نباید به هیچ وجه زودتر از زمان موعد باز کرد.یکی دیگر از انواع سقف های سازه ای سقف کامپوزیت می باشد که به کامپوزیت سنتی در ایران  معروف شده اند. سقف کامپوزیت به ترکیب بتن و فولاد میگویند . در این نوع سقف ها با نصب برشگیر که اغلب از پروفیل نبشی استفاده میشود. برروی تیر آهن جوش داده میشود .تیرهای فرعی دراین سقف تیرآهن های لانه زنبوری یا ساده استفاده میشود . فواصل این تیرها معمولا بین 90 تا 120 سانتیمتر می باشد .سقف کامپوزیت نیاز به قالب بندی دارد که معمولا از قالب ها که از ورق سیاه ساخته شده و تخته و چهار تراش این سقفرا تختخ کوبی میکنند . این سقفها در مقایسه با سقف تیرچه بلوک (فوم ) از مقاومت بیشتری برخوردار می باشد و در هنگام زلزله به دلیل یکپارچگی بیشتر بهتر عمل میکند .