• سقف کرمیت

سقف کرومیت :

سقف کرومیت جزء سقف های تیرچه –بلوک محسوب می شود. تیرچه این سقف تیرچه ای تمام فلزی است که در آیین نامه ها و استانداردهای داخلی ازآن به نام " تیرچه فولادی با جان باز" یاد می شود اما از انجا که جناب آقای دکتر کرمی طرح و اجرای این تیرچه را بعنوان اولین  شخص در ایران  پیاده کردند این تیرچه فلزی به نام ایشان "کرمیت " نامگذاری شده است. مرجع اصلی ضوابط فنی و الزامات ساخت تیرچه و اجرای سقف کرومیت که در سال 1381 منتشر شده است ،نشریه ی شماره 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوا ن" راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در تریب با بتن می باشد.

1- مرجع بعدی که به ارائه این ضوابط پرداخته است " استاندارد ملی به شماره 12977 باعنوان " تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ویژگی ها و روش های آزمون " می باشد. این استاندارددر سال 1389 به تصویب رسید. منشر شده است.

2- دومین آیین نامه ای که به تعیین مقررات و ضوابط طراحی ، ساخت و اجرای تیرچه های کرمیت پرداخته است. دستور العمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک با تیرچه های کرمیت پرداخته است" دستور العمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک  با تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز"543 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است که در سال 1381 منتشر شده است.و هم درجاسازی درآن وجود دارد. چرا که تیرچه ها بصورت پیش ساخته هستند اما دال سقف بصورت درجا ریخته می شود.سقف کرومیت بدلیل مزایای قابل توجه و تاثیرگذار خود به سرعت گسترش یافت و سهم قابل توجهی از سقفهای اجرا شده را به خود اختصاص داد. ساخت تیرچه های کرومیت و اجرای سقف بوسیله این تیرچه ها مستلزم رعایت ضوابط و محدودیت های ذکر شده درآیین نامه های مربوطه است.آنچه که باعث رواج سریع استفاده از این تیرچه ها شده است. مزیت های این تیرچه نسبت به تیرچه ها شده است. مزیت های این  تیرچه نسبت به تیرچه ی فوندوله ای می باشد.برای اجرای سقف کرومیت معمولا از بلوک های پلی استایرن (فوم) استفاده می کنند. البته می توان بجای استفاده از این بلوک ها از قالب های فلزی و یا پلاستیکی موقت استفاده کرد. این قالب ها پس از گیرش بتن از سقف جدا میشوند ودر نهایت فضای بین تیرچه ها خالی خواهند ماند.

مزایای سقف کرومیت :

  1. امکان بتن ریزی چندین سقف بطور همزمان  خود ایستا بودن تیرچه ها ی کرومیت این امکان را فراهم می سازد تا چندین سقف را همزمان با هم آماده ی بتن ریزی کردو در نهایت همه یآنها رادر یک نوبت بتن ریزی را نیز کاهش میدهد. این مشکلات مربوط به سدمعبر درحین بتن ریزی رانیز کاهش میدهد. این مشکلات بویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران تاثیرگذار و تعیین کننده هستند. استفاده از تیرچه های کرومیت ، عملیات شمع بندی را نیز حذف میکند که همین موضوع نیز به سرعت اجرای سقف می افزاید.

سبک بودن تیرچه :

  1. سبک بودن تیرچه امتیاز دیگری است که میتوان آنرا ذکر کرد. حمل و نقل و نصب تیرچه ها ی کرمیت به دلیل سبک بودن آنها به راحتی انجام شود که در نهایت موجب کاهش هزینه در این آیتم ها شده و سرت کار نیز افزایش می دهد.
  2. فاصله آزادبین تیرچه ها

طبق استانداردهای مربوطه ، فاصله آکس به آکس تیرچه های کرومیت حداکثرتا 75سانتیمتر میتواند افزایش پیدا کند. همین امر باعث میشود تداد تیرچه مصرفی در مقایسه با تیرچه فوندوله ای کاهش یافته وضمن کاهش هزینه خرید ، نیروی کارگری کمتری رانیز می طلبد.این فاصله75 سانتیمتری موجب کاهش وزن سقف نیز میشود.