• مزایای سقف عرشه فولادی

 

 

1. سرعت کار بالا

 

2. حذف عملیات شمع بندی،قالب بندی و دکفراژ

 

3. اجرای چندین سقف بطور همزمان

 

4. کاهش تیرهای فرعی و بار مرده

 

5. قابلیت اجرا در پلانهای معماری پیچیده

 

6. افزایش ایمنی هنگام بتن ریزی

 

7. نمای زیبای سطح زیرین سقف

 

8. کاهش هزینه اجرا                 

                                                                     

9. افزایش عمر مفید سقف

 

موسسه عرشه فولادی (Steel Deck Institue (sdi مرجع بین المللی تدوین و ترویج استانداردهای مربوط یه سقف عرشه فولادی میباشد. این موسسه با انتشار دستورالعملهای فنی، الزامات اجرای سقف عرشه فولادی و مصالح مصرفی آنرا تعdین میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت این موسسه به آدرس www.sdi.org مراجعه فرمایید.