عرشه فولادی :

به اختصار لیست پروژه های انجام گرفته و در حال اجرا توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد.


1- پروژه مژده نیاوران نرسیده به مژده پلاک ....با زیر بنای بیش از 6000 متر مربع

2-پروژه نیاوران بعد از سه راه یاسر..............با زیر بنای بیش از 6000 مترمربع

3- پروژه تهرانپارس فلکه دوم .................... با زیر بنای بیش از 10000 مترمربع
4- پروژه اندرزگو؛ بلوار اندرزگو خیابان وطن پور خیابان ساسان  با زیر بنای 2500 متر مربع
5- پروژه باقری؛ تهرانپارس  اتوبان باقری خیابان 196 غربی خیابان قزاقی .................... با زیر بنای بیش از 1300 متر مربع  
6- پروژه فدک؛ نارمک  خیابان  گلستان  روبروی پارک فدک پلاک.... زیر بنای بیش از 1800 متر مربع
7- پروژه کوثر خیابان قنات کوثر خیابان 5مرکزی پلاک ... زیر بنای بیش از با متر مربع 1600

8- پروژه تهرانپارس  روبروی شیرینی فروشی نوبری 1700 متر مربع

9- پروژه یاس بلوار ارتش کوی یاس 3500 متر مربع
10-پروژه زعفرانیه  ؛ زعفرانیه خیابان آصف خیابان اکبری ................. با زیر بنای 1300 متر مربع
11- پروژه دانشور شیخ بهایی خیابان دانشور غربی . با زیر بنای بیش از 1600 مترمربع
12- پروژه  حسن آباد خیابان امام خمینی بعد از حسن آباد جنب . ......  با زیر بنای بیش از 1200 متر مربع

13- پروژه البرز خیابان شریعتی بالاتر از حسینی ارشاد جنب شیرینی فروشی آفتاب ........ بازیر بنای بیش از 3500 مترمربع

14-پروژه  شیخ بهایی ، خیابان شیخ بهایی خیابان دانشور غربی بن بست دوم . .... با زیر بنای بیش از 1600 مترمربع

15-پروژه، خیابان مجیدیه ، 16 متری اول کوچه دوم ...... با زیر بنای بیش از 2000 متر مربع

16-پروژه  Q3بزرگراه صیادشیرازی ، سبلان کارگاه Q3 بازیر بنای بیش از 1600متر مربع

17-پروژه مجیدیه بزرگراه رسالت ، مجیدیه جنوبی ، خیابان حاجی پور .........با زیربنای بیش از 1800 مترمربع

18-پروژه نارمک میدان 87  .......با زیر بنای بیش از 2000مترمربع

19- پروژه همایی مجیدیه جنوبی خیابان همایی خیابان میرعلی اکبری.......... با زیر بنایبیش از 1000 مترمربع

20- پروژه گلستان نارمک خیابان جانبازان غربی - میدان هلال احمر - خ گلستان ..... با زیر بنای بیش از از 1600 مترمربع 

21- پروژه نارمک .خیابان ثانی ..............با زیر بنای بیش از 1000 مترمربع

22-پروژه دایموند زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی  با زیر بنای بیش از 4000 مترمربع 

 

دیوار برشی :


به اختصار لیست پروژه های انجام گرفته و در حال اجرا توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد.

1.    پروژه مژده؛ نیاوران نرسیده به مژده ........ ، اجرای 2000 متر مربع دیوار برشی یکطرفه و دوطرفه.
2.    پروژه ااندرزگو؛ بلوار اندرزگو خیابان وطن پور خیابان ساسان اجرای 520 متر مربع دیوار برشی یکطرفه.
3.    پروژه کارآفرین؛ شعبه خیابان مطهری جنب هتل بزرگ تهران ، اجرای بیش از180متر مربع دیواربرشی دوطرفه.
4.    پروژهعلی اکبرزاده؛ خیابان رسالت خیابان هنگام خیابان پنجاه و هفت  اجرای300 متر مربع دیوار برشی دو طرفه.

5.    پروژه البرز شریعتی بالاتر از حسینه ارشاد جنب شیرینی فروشی آفتاب پلاک....... بازیر بنای بیش از1000مترمربع یک طرفه

6-پروژه ثاقب پایینتر از خیابان سمیه کوچه ثاقب ......... دیوار برشی یکطرفه ودوطرفه 


کامپوزیت :


به اختصار لیست پروژه های انجام گرفته و در حال اجرا توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد.کامپوزیت

1. پروژه صحت کرج فردیس کارخانه شامپو سازی صحت با زیر بنای 1400 متر مربع  
2 پروژه کارآفرین؛ شعبه خیابان مطهری جنب هتل بزرگ تهران بیش از650 متر مربع
3.   پروژه آقای رسالت خیابان رسالت خیابان هنگام خیابان پنجاه و هفت .... 2200  متر مربع

4.پروژه آقای مجیدیه شمالی واقع درمجیدیه شمالی بالاتر خیابان بنی هاشم خیابان پرتوی خیابان قدیری نبش خیابان طباطبایی........به متراژبیش از750 مترمربع

5-پروژه ثاقب واقع در پایینتر از خیابان سمیه کوچه ثاقب با متراژ بیشتر از 4500 مترمربع 

فونداسیون :


به اختصار لیست پروژه های انجام گرفته و در حال اجرا توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد.

1-بلوار اندرزگو وطن پور شمالی خیابان ساسان .. .... 350مترمربع

2- نارمک انتهای اتوبان باقری میدان14( میدان شقایق ) 46 متری شرقی کوچه مولایی تهرانی ......140 مترمربع

3 -شریعتی بالاتر از حسینه ارشاد جنب شیرینی فروشی شهر آفتاب ........  به متراژ بیش از 450 متر مربع

4-زعفرانیه خیابان آصف خیابان اکبری کوچه گلستانه .........به متراژ200 متر مربع

 

اسکلت بتنی :

1-پروژه آقای نجفی واقع در نارمک انتهای اتوبان باقری میدان14( میدان شقایق ) 46 متری شرقی کوچه مولایی تهرانی پلاک ...........به متراژ بیش از 1000 مترمربع

2-پروژه آقای صادقی واقع در زعفرانیه خیابان آصف خیابان اکبری کوچه گلستانه ... به متراژ بیش از1500 مترمربع

3-پروژه مولوی واقع در خیابان عرب دفتر کوچه ....................به متراژ بیش از1500 مترمربع

4- پروژه سعادت  واقع در سعادت آباد خیابان علامه جنوبی .....به متراژ 2400 مترمربع

5-

 

اسکلت فلزی :

1-پروژه آقای محمودی واقع درپروژه رسالت مجیدیه جنوبی خیابان حاجی پوربه متراژ بیش از 2000 مترمربع

2-پروژه پیروزی واقع در خیابان پیروزی، خیابان زینتی افخم ..........به متراژ بیش از 500مترمربع

3- پروژه شکوفه واقع درپیروزی خیابان شکوفه کوچه ...........به متراژ بیش از 400 مترمربع

کرومیت :

به اختصار لیست پروژه های انجام گرفته و در حال اجرا توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد.

1-پروژه بنفشه واقع درپونک بلوار عدل خیابان بنفشه ..............به متراژ بیش از 1300 مترمربع

2-پروژه اقای نجفی واقع در میدان خراسان خیابان خاوران خیابان امیرسلیمانی ...........به متراژ بیش از 1600مترمربع

3-پروژه پیروزی واقع درخیابان افخم کوچه ..............به متراژ بیش از 500مترمربع

4-پروژه شکوفه واقع درخیابان شکوفه کوچه محبی و.................به متراژ بیش از1400 مترمربع

5-پروژه سعادت آباد بلوار فرحزادی و...............به متراژ بیش از 1300 مترمربع

6-پروژه اقای احتیاطی واقع در سعادت آباد خیابان علامه شمالی ...........به متراژ بیش از 1200 مترمربع

7- پروژه آقای ریاحی واقع در صادقیه خیابان شهید گلاب  به متراژ بیش از 1500 مترمربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برای اطلاع از آدرس دقیق  با ما تماس بگیرید

021-22412450

021-22511607

02122534137

09125572922